hero title

Een aantal jaren geleden zijn we een kleinschalig initiatief ‘Dag van de Moestuin’ gestart, om compost beschikbaar te stellen voor moestuinverenigingen. Daarmee kunnen we de bewoners een heel mooi voorbeeld van circulariteit laten zien.

Omdat het evenement in 2020 niet kon doorgaan, hebben we er in 2021 extra aandacht aan besteed en werd het een ‘Week van de Moestuin’. Na een overweldigend aantal aanvragen van buurtmoestuinen, volkstuincomplexen, pluk- en schooltuinen hebben we begin april op bijna honderd adressen in de regio gratis in totaal 200.000 kilo MeerCompost rondgebracht. Deze natuurlijke bodemverbeteraar maken we zelf in de Groene Energiefabriek van GFTe dat bij huishoudens en bedrijven in de regio wordt ingezameld. Door de MeerCompost uit te delen, sluit Meerlanden samen met bewoners en gemeenten de lokale voedselketen; van organisch afval opnieuw naar voedsel.