hero title

De onderstaande werkmaatschappijen zijn een 100% deelneming van Meerlanden Holding N.V.. Deze werkmaatschappen worden meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De Meerlanden Compostering B.V. is medevennoot van Groen Gas Haarlemmermeer V.O.F. Dit is een 50% deelneming en wordt naar rato meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening.

  • Meerlanden B.V.
  • De Meerlanden Afvalinzameling en Reiniging B.V.
  • De Meerlanden Bedrijfsafval B.V.
  • De Meerlanden Compostering B.V.
  • De Meerlanden Infrabeheer B.V.
  • Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V. 
  • Meerlanden Circulaire Economie B.V. 
  • J.J.M. Heemskerk B.V.