Zoeken

100 resultaten voor: ''

36.3 Algemene reserve

36.3 Algemene reserve

Bekijk pagina

Cijfers per gemeente

Cijfers per gemeente

Bekijk pagina

2021 in het kort

2021 in het kort

Bekijk pagina

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Bekijk pagina

8 Financiële vaste activa

8 Financiële vaste activa

Bekijk pagina

6 Immateriële vaste activa

6 Immateriële vaste activa

Bekijk pagina

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Bekijk pagina

1 Algemene grondslagen van de waardering en resultaatbepaling

1 Algemene grondslagen van de waardering en resultaatbepaling

Bekijk pagina

Geconsolideerd overzicht van kasstromen

Geconsolideerd overzicht van kasstromen

Bekijk pagina

Geconsolideerde Winst- en verliesrekening

Geconsolideerde Winst- en verliesrekening

Bekijk pagina

Geconsolideerde Balans

Geconsolideerde Balans

Bekijk pagina

Certificering

Certificering

Bekijk pagina

Onze stakeholders

Onze stakeholders

Bekijk pagina

Bijlage controleverklaring

Bijlage controleverklaring

Bekijk pagina

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bekijk pagina

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst

Bekijk pagina

Overige gegevens

Overige gegevens

Bekijk pagina

45 Bezoldiging directie en raad van commissarissen

45 Bezoldiging directie en raad van commissarissen

Bekijk pagina

44 Accountantshonoraria

44 Accountantshonoraria

Bekijk pagina

43 Personeelskosten

43 Personeelskosten

Bekijk pagina

41 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en risico’s

41 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en risico’s

Bekijk pagina

40 Overlopende passiva

40 Overlopende passiva

Bekijk pagina

39 Kortlopende schulden

39 Kortlopende schulden

Bekijk pagina

38 Langlopende schulden

38 Langlopende schulden

Bekijk pagina

37 Voorzieningen

37 Voorzieningen

Bekijk pagina

36.5 Onverdeeld resultaat

36.5 Onverdeeld resultaat

Bekijk pagina

36.4 Cumulatief preferente aandelen reserve

36.4 Cumulatief preferente aandelen reserve

Bekijk pagina

36.2 Agioreserve

36.2 Agioreserve

Bekijk pagina

36.1 Geplaatst kapitaal

36.1 Geplaatst kapitaal

Bekijk pagina

36 Eigen Vermogen

36 Eigen Vermogen

Bekijk pagina

35 Liquide middelen

35 Liquide middelen

Bekijk pagina

34 Vorderingen op groepsmaatschappijen

34 Vorderingen op groepsmaatschappijen

Bekijk pagina

33 Overlopende activa

33 Overlopende activa

Bekijk pagina

32 Vorderingen

32 Vorderingen

Bekijk pagina

31 Voorraden

31 Voorraden

Bekijk pagina

30 Financiële vaste activa

30 Financiële vaste activa

Bekijk pagina

29 Materiële vaste activa

29 Materiële vaste activa

Bekijk pagina

28 Immateriële vaste activa

28 Immateriële vaste activa

Bekijk pagina

Toelichting enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Toelichting enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Bekijk pagina

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Bekijk pagina

Enkelvoudige balans

Enkelvoudige balans

Bekijk pagina

Toelichting op het geconsolideerd overzicht van kasstromen

Toelichting op het geconsolideerd overzicht van kasstromen

Bekijk pagina

27 Belasting over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

27 Belasting over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Bekijk pagina

26 Financiële baten en lasten

26 Financiële baten en lasten

Bekijk pagina

25 Overige bedrijfskosten

25 Overige bedrijfskosten

Bekijk pagina

24 Afschrijvingskosten

24 Afschrijvingskosten

Bekijk pagina

23 Voertuigkosten

23 Voertuigkosten

Bekijk pagina

22 Personeelskosten

22 Personeelskosten

Bekijk pagina

21 Uitbesteed werk en externe kosten

21 Uitbesteed werk en externe kosten

Bekijk pagina

20 Netto omzet

20 Netto omzet

Bekijk pagina

19 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en risico’s

19 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en risico’s

Bekijk pagina

18 Overlopende passiva

18 Overlopende passiva

Bekijk pagina

17 Belastingen en premies sociale verzekeringen

17 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Bekijk pagina

16 Kortlopende schulden

16 Kortlopende schulden

Bekijk pagina

15 Langlopende schulden

15 Langlopende schulden

Bekijk pagina

14 Voorzieningen

14 Voorzieningen

Bekijk pagina

13 Groepsvermogen

13 Groepsvermogen

Bekijk pagina

12 Liquide middelen

12 Liquide middelen

Bekijk pagina

11 Overlopende activa

11 Overlopende activa

Bekijk pagina

10 Vorderingen

10 Vorderingen

Bekijk pagina

9 Voorraden

9 Voorraden

Bekijk pagina

7 Materiële vaste activa

7 Materiële vaste activa

Bekijk pagina

5 Beheersing financiële risico’s

5 Beheersing financiële risico’s

Bekijk pagina

4 Grondslagen geconsolideerd overzicht kasstromen

4 Grondslagen geconsolideerd overzicht kasstromen

Bekijk pagina

3 Grondslagen bepaling resultaat

3 Grondslagen bepaling resultaat

Bekijk pagina

2 Grondslagen waardering activa & passiva

2 Grondslagen waardering activa & passiva

Bekijk pagina

Samenstelling RvC

Samenstelling RvC

Bekijk pagina

Verslag van de RvC

Verslag van de RvC

Bekijk pagina

Risicomanagement

Risicomanagement

Bekijk pagina

Compliance

Compliance

Bekijk pagina

Nieuwe kapitaalstructuur

Nieuwe kapitaalstructuur

Bekijk pagina

Aandeelhouders

Aandeelhouders

Bekijk pagina

Bestuur

Bestuur

Bekijk pagina

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen

Bekijk pagina

De ondernemingsraad

De ondernemingsraad

Bekijk pagina

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Bekijk pagina

Opleidingen

Opleidingen

Bekijk pagina

Lekker in je werk!

Lekker in je werk!

Bekijk pagina

Verzuim

Verzuim

Bekijk pagina

Werken in coronatijd

Werken in coronatijd

Bekijk pagina

Veiligheid & verzuim

Veiligheid & verzuim

Bekijk pagina

Onze mensen

Onze mensen

Bekijk pagina

Wagenpark

Wagenpark

Bekijk pagina

Geurklachten

Geurklachten

Bekijk pagina

Project Meerlanden Terrein

Project Meerlanden Terrein

Bekijk pagina

Automatisering

Automatisering

Bekijk pagina

Digitalisering

Digitalisering

Bekijk pagina

CO2-reductie

CO2-reductie

Bekijk pagina

Elektrische veegwagens

Elektrische veegwagens

Bekijk pagina

Midwaste

Midwaste

Bekijk pagina

Circulaire inkoop

Circulaire inkoop

Bekijk pagina

Excellente Bedrijfsvoering

Excellente Bedrijfsvoering

Bekijk pagina

Circulair West

Circulair West

Bekijk pagina

Recyclen van luiers

Recyclen van luiers

Bekijk pagina

Textiel

Textiel

Bekijk pagina

PBD

PBD

Bekijk pagina

AEEA of e-waste

AEEA of e-waste

Bekijk pagina

De Groene Energiefabriek

De Groene Energiefabriek

Bekijk pagina

Biogrondstoffen

Biogrondstoffen

Bekijk pagina

Grondstofkompas

Grondstofkompas

Bekijk pagina